Statut - SITP Kołobrzeg

online:

Przejdź do treści

Menu główne:

Statut

INFORMACJE OGÓLNE I STATUT

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa to apolityczna i samorządna organizacja naukowo-techniczna zrzeszająca strażaków w służbie stałej, przygotowawczej i kandydackiej z wykształceniem technicznym (co najmniej średnim). Ponadto członkami SITP mogą zostać osoby cywilne posiadające wyższe lub średnie wykształcenie w kierunku związanym z pożarnictwem lub osoby pracujące zawodowo w pożarnictwie i spełniające powyższe kryteria.

Głównymi założeniami stowarzyszenia są:
- szerzenie wiedzy i postępu technicznego w ochronie przeciwpożarowej,
- popularyzowanie zagadnień ochrony przeciwpożarowej,
- wnioskowanie o potrzebie weryfikacji i doskonalenia norm i przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
- doradztwo i opiniowanie opracowań problemowych dotyczących ochrony przeciwpożarowej,
- inicjowanie łączenia i koordynacji prac w zakresie problemów ochrony przeciwpożarowej wymagających współudziału przedstawicieli Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT i innych stowarzyszeń oraz instytucji,
- podnoszenie kwalifikacji, etyki i solidarności zawodowej kadry pożarniczej,
- inicjowanie organizowania pomocy i współpracy koleżeńskiej na zasadach dobrowolności wśród członków Stowarzyszenia,
- popularyzacja sportów pożarniczych i innych imprez o charakterze masowym.

Do Pobrania: STATUT

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego